shop-logo
韓國東大門連線/

#冬季布料新色上市 #限時三天聖誕驚喜價
-逸歡,圓圓,奕潔,夢露,恬恬自留-

1480 1250
 #熱銷品牌款 #限量現貨
-Ellie、妮妮自留款-
4480
#熱銷新品 #熱銷品牌款 #冬季必備 
-Kimy、圓圓、愛麗絲、彭彭、Gina、妮妮自留款-
6980
#熱銷近千件
-愛麗絲、Gina、妮妮自留款-
3680
#獨家限定 
-圓圓、愛麗絲、彭彭自留款-
1580
#熱銷近千件 #包色熱門款
-喬喬.Zora、妮妮自留-
4280

#熱銷近四多千件!! #完售倒數
-
圓圓.吉利.愛麗.紀卜心.小予.逸歡.Nina.玄玄.元元.彥婷.Alice.Emma.Zora自留款-

2180
#獨家限定 #限時包色優惠
-愛麗絲自留款-
1480
#熱銷新品 #倒數完售
-彭彭.逸歡自留-
3380
#限時包色優惠 #Y01加厚款 #熱銷千件
-Ginny、妮妮自留款-
680
#限時包色優惠
1580
-愛麗絲自留款-
1880
#限時包色優惠
-Ginny自留款-
1380
#限時包色優惠
380
#限時包色優惠
980
-愛麗絲自留款-
1280
#熱銷新品 #新色上市
1280
-愛麗絲自留款-
1080
#熱銷新品 #新色上市
980
#熱銷新品
-Ellie自留款-
780

#冬季限定布料新上市 #神褲系列熱銷破4萬多件 
-小予.KIMY.圓圓.阿圓.玄玄.逸歡.Alice.許悅.吉利、妮妮自留款-

1480
#+1喊單破千件 #品牌款熱銷 #完售倒數
-ELLIE.KIMY.吉利.zora.Alice.逸歡.RIIN好感生活自留-
2980
#熱銷千件款 #最後一批倒數
-GINA.逸歡.許悅.Ellie.Alice.吉利自留款-
5580
#熱銷近千件 #限量倒數完售
-許悅、Ellie、圓圓、吉利、ZORA、GINNY自留-
1380
#熱銷新品 #完售到數
1380
#熱銷百件 #完售倒數
1680
#熱銷新品 #完售倒數
-喬喬自留-
1480
#熱銷百件氣質款 #完售倒數
1280
-Kimy、妮妮自留款-
2880
時間計時器