shop-logo
熱銷商品/

#神褲系列熱銷破5萬多件 #神褲2.0回歸 #夏季-3度C
-小予.KIMY.圓圓.阿圓.玄玄.逸歡.Alice.許悅.吉利、妮妮自留款-

1380
#熱銷品牌款 #超氣質必收
- EE自留 - 
1380
#品牌仙女洋 #限量品牌款
-愛麗、彭彭、柏心自留款-
1380
商品售完
#即將完售!#限量品牌款 #萬眾矚目 
-GINNY自留款-
1280
#天天熱銷 #總系列熱銷將破6萬多件 
-小予、玄玄、逸歡、NINA、Grace、EE、ZORA、Kimy、好感生活自留款-
1380
#喊單大熱銷 #超瘦牛仔裙
- GINNY自留款 -
1480
#貴氣小香必備 #包色熱門款
1780
#喊單熱銷百件 #必包色內搭
980
#必收蝴蝶結 #熱銷新品
980