shop-logo
全部商品/
#黑色倒數 #總系列熱銷7萬多件 
-小予、玄玄、逸歡、NINA、Grace、EE、ZORA、Kimy、GINA自留款-
1380

#神褲系列熱銷破7萬多件 
-小予.KIMY.圓圓.阿圓.玄玄.逸歡.Alice.許悅.吉利、妮妮自留款-

1380
#熱銷爆款 #顯瘦單品
-逸歡自留款-
1480
#熱銷品牌款 #高級必備
-吉利、GINA自留款-
1280
 #度假首選 #夏天必備
1580
#喊單近千件 #零修圖神褲 #+1大爆單
-弈潔、逸歡自留款-
1580
#喊單大熱銷 #超瘦牛仔裙
- GINNY自留款 -
1480
#完售釋出#大熱銷款
-吉利、好感生活自留款-
1380