shop-logo
韓國東大門連線/

#神褲系列熱銷破7萬多件 
-小予.KIMY.圓圓.阿圓.玄玄.逸歡.Alice.許悅.吉利、妮妮自留款-

1380
#最後數量釋出#休市前快速出貨
-GINNY、逸歡自留款-
1280
#熱銷爆款 #顯瘦單品
-逸歡自留款-
1480

#熱銷款 #層次穿搭必備
-逸歡、GINA自留款-

580
#熱銷品牌款 #高級必備
-吉利、GINA自留款-
1280
#限量優惠 #高級必備
-吉利、GINA自留款-
2180
#層次穿搭必備 #夏天超涼感
-逸歡自留款-

580
 #度假首選 #夏天必備
1580
#高級質感必入手
2780