shop-logo
韓國東大門連線/
#品牌仙女洋 #限量品牌款
-愛麗、彭彭自留款-
1380
#秒殺品牌款 #總系列熱銷破5萬多件 
-小予、玄玄、逸歡、NINA、Grace、EE、ZORA、Kimy自留款-
1380
#限量品牌款 #大熱銷 
-愛麗自留款-
1080
#簡約俐落款 #喊單熱銷
1780
#貴氣小香必備 #包色熱門款
1780
#喊單熱銷百件 #必包色內搭
980
#即將完售!#限量品牌款 #萬眾矚目 
1280
#單日熱銷破百件 #必包色款
-逸歡自留款-
680